“ข้าพเจ้าขอพ่ายแพ้อย่างมีเกียรติ ดีกว่ากำชัยด้วยกลโกง”
― Sophocles, 496 – 406 B.C. Greek Tragic Poet
― โซโฟคลีส กวียุคกรีกโบราณ 496 – 406 ปีก่อนคริสต์ศักราช

บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล

แปลสัญญา แปลภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่อ แปลเอกสารราชการ ฯลฯ