' '

บริษัท แปลภาษา จำกัด

Translation & Legalization Tel. 089-399-9153, 077-956-299 Email: kmt2557@gmail.com

บริการแปลภาษา

แปลภาษาอังกฤษ-ไทย

เราแปลเอกสารอังกฤษ-ไทย บจก. แปลภาษา เสนอบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาไทยเป็นอังกฤษสำหรับการแปลเอกสารทุกประเภท ดังนี้ รับแปลเอกสารกฎหมาย นักแปลของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญงานแปลด้านกฎหมาย โดยเฉพาะสัญญาทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย สัญญาก่อสร้าง สัญญาว่าจ้าง หรือแม้กระทั่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม และคำพิพากษา ทั้งนี้ เรากล้ารับประกันว่าเอกสารแปลจากเราคงความถูกต้องของความหมาย เนื้อหาครบถ้วน และถูกหลักไวยากรณ์ การันตีใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นศาลโดยที่เนื้อความไม่บิดเบือน…

แปลภาษาจีน-ไทย

เราแปลเอกสารจีน-ไทย บริษัท แปลภาษา จำกัด เสนอบริการแปลเอกสารภาษาจีนเป็นไทย และแปลเอกสารภาษาไทยเป็นจีน รับแปลภาษาจีนกลาง ภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญมากที่สุดในโลก นอกเหนือจากประชากรชาวจีนกว่า 1,400 ล้านคน ซึ่งทำให้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่มีการใช้กันมากที่สุดในโลกแล้ว เศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็งยังส่งผลให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจจำนวนมากประสงค์ส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน อีกทั้งประเทศจีนยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษาและนักท่องเที่ยวไทย ในทางกลับกัน ไทยก็เป็นเป้าหมายการเดินทางอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน การแปลภาษาจีน-ไทยจึงเป็นเสมือนประตูด่านแรกของการสื่อสารระหว่างประชากรของทั้งสองประเทศ สั่งแปลภาษา…

แปลภาษาอาเซียน-ไทย

เราแปลเอกสารอาเซียน บริษัท แปลภาษา จำกัด เสนอบริการแปลเอกสารภาษาในอาเซียนเป็นไทย ได้แก่ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม และภาษามาเลเซีย นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กำแพงพรหมแดนในกลุ่ม 10 ประเทศ ก็เปิดต้อนรับสมาชิกประเทศเพื่อนบ้าน ผู้คนจากประเทศอาเซียนจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย นั่นทำให้ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลเซีย…

เราขาย "คุณภาพ" งานแปลที่ดี เรา "ซื่อสัตย์" ต่อลูกค้าเสนอราคาแปลที่เป็นธรรม และเราส่งงานแปล "ตรงต่อเวลา" เสมอ

รับรองเอกสารกงสุล

เราแปลเอกสารพร้อมขอรับรองกงสุล บริษัท แปลภาษา จำกัด เสนอบริการยื่นคำร้องขอรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล…

ชำระค่าแปล

ลูกค้าแปลภาษาที่อนุมัติงานแปลเอกสารแล้วสามารถชำระค่าแปลเอกสารตามเงื่อนไขและช่องทางดังต่อไปนี้ ลูกค้าแปลภาษาบุคคลธรรมดา ชำระค่าแปลล่วงหน้าเต็มจำนวน 100% ก่อนบริษัทเริ่มดำเนินงานแปล…

คุณกำลังมองหานักแปลอยู่หรือไม่?

เรารับแปลเอกสารอังกฤษ-ไทย-จีน-พม่า-กัมพูชา

สารพันการแปล

อินเดียทุ่ม $65 ล. ลุยโครงการแปลภาษา

slator.com - อินเดียมีภาษาทางการ 22 ภาษา และมีนักศึกษาหลายล้านคนในสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหลักสูตรด้วยภาษาแม่ของตัวเอง รัฐบาลอินเดียตั้งเป้าให้ การแปลภาษา กลายเป็นวาระแห่งชาติ ภารกิจนี้จะใช้งบประมาณรวม 65 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ของรัฐบาลอินเดียเกี่ยวกับการแปลภาษา รายงานจากหนังสือพิมพ์ เดอะ ฮินดู อ้างอิงเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งระบุว่าในโครงการนี้จะใช้ทั้งการแปลภาษาด้วยเครื่องมือช่วยแปล และการแปลโดยนักแปล อย่างไรก็ตาม…

Read More

Tense ในการแปลบทคัดย่อ

รับแปลเอกสาร แปลภาษา รับรองคำแปล การใช้ Tense ในการเขียนหรือแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษมีหลักการดังนี้ 1) ภูมิหลัง ข้อเท็จจริง ความรู้พื้นฐาน : Present Tense 2) วัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : Past Tense…

Read More