' '

บริษัท แปลภาษา จำกัด

รับแปลเอกสาร – แปลภาษา – รับรองคำแปล

บริการแปลภาษา

แปลภาษาอังกฤษ-ไทย

เราแปลเอกสารอังกฤษ-ไทย บจก. แปลภาษา เสนอบริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย และภาษาไทยเป็นอังกฤษสำหรับการแปลเอกสารทุกประเภท ดังนี้ รับแปลเอกสารกฎหมาย นักแปลของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญงานแปลด้านกฎหมาย โดยเฉพาะสัญญาทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย สัญญาก่อสร้าง สัญญาว่าจ้าง หรือแม้กระทั่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม และคำพิพากษา ทั้งนี้ เรากล้ารับประกันว่าเอกสารแปลจากเราคงความถูกต้องของความหมาย เนื้อหาครบถ้วน และถูกหลักไวยากรณ์ การันตีใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นศาลโดยที่เนื้อความไม่บิดเบือน…

แปลภาษาจีน-ไทย

เราแปลเอกสารจีน-ไทย บริษัท แปลภาษา จำกัด เสนอบริการแปลเอกสารภาษาจีนเป็นไทย และแปลเอกสารภาษาไทยเป็นจีน รับแปลภาษาจีนกลาง ภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญมากที่สุดในโลก นอกเหนือจากประชากรชาวจีนกว่า 1,400 ล้านคน ซึ่งทำให้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่มีการใช้กันมากที่สุดในโลกแล้ว เศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็งยังส่งผลให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจจำนวนมากประสงค์ส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน อีกทั้งประเทศจีนยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษาและนักท่องเที่ยวไทย ในทางกลับกัน ไทยก็เป็นเป้าหมายการเดินทางอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน การแปลภาษาจีน-ไทยจึงเป็นเสมือนประตูด่านแรกของการสื่อสารระหว่างประชากรของทั้งสองประเทศ สั่งแปลภาษา…

แปลภาษาอาเซียน-ไทย

เราแปลเอกสารอาเซียน บริษัท แปลภาษา จำกัด เสนอบริการแปลเอกสารภาษาในอาเซียนเป็นไทย ได้แก่ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม และภาษามาเลเซีย นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กำแพงพรหมแดนในกลุ่ม 10 ประเทศ ก็เปิดต้อนรับสมาชิกประเทศเพื่อนบ้าน ผู้คนจากประเทศอาเซียนจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย นั่นทำให้ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลเซีย…

คุณกำลังมองหานักแปลอยู่หรือไม่?

เรารับแปลเอกสารอังกฤษ-ไทย-จีน-พม่า-กัมพูชา