' ' Skip to content
  • แปลเอกสารด่วน
  • บริษัทแปลเอกสาร

แปลเอกสารกฎหมาย

แปลเอกสารกฎหมาย สัญญา คำพิพากษา หนังสือบอกกล่าว โฉนดที่ดิน เอกสารกรมธรรม์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล

แปลเอกสารวิจัย

แปลวิจัย วารสารวิชาการ บทความวิชาการ เอกสารอ้างอิง วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ปริญญาเอก รับประกันผลงาน ยื่นวารสารวิจัยต่างประเทศ

แปลเอกสารราชการ

แปลเอกสารราชการ ประกาศนียบัตร ทรานสคริป หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองโสด หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง ฯลฯ

แปลเอกสารด่วน

แปลข่าวประชาสัมพันธ์ แปลสัญญาด่วน แปลเอกสารบริษัทด่วน แปลเอกสารออนไลน์ เว็บไซต์ คอนเทนต์ เกม อี-คอมเมิร์ซ

แปลอังกฤษ-ไทย

English-Thai Translation

บริการแปลเอกสารคู่ภาษาอังกฤษ-ไทย สำหรับการแปลเอกสารทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแปลเอกสารกฎหมาย การแปลเอกสารวิจัย การแปลเอกสารราชการ

แปลจีน-ไทย

Chinese-Thai Tranlation

บริการแปลเอกสารคู่ภาษาจีน-ไทย สำหรับเอกสารทุกประเภท โดยนักแปลชาวจีนและผู้เชี่ยวชาญ

แปลภาษาอาเซียน-ไทย

ASEAN Languages-Thai Translation

บริการแปลเอกสารคู่ภาษาต่าง ๆ ในอาเซียน-ไทย ทั้งพม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว และมาเลเซีย สำหรับเอกสารทุกประเภท โดยนักแปลเจ้าของภาษาและผู้เชี่ยวชาญ

รับรองนิติกรณ์เอกสาร

Legalization Service

แปลเอกสารราชการ / เอกสารกฎหมาย / คำพิพากษา เพื่อขอตราประทับรับรองนิติกรณ์เอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

คำแปลถูกต้อง

Accuracy

เราเน้นความถูกต้องของคำแปลเป็นเป้าหมายหลัก ความหมายต้องตรงและสอดคล้องกับต้นฉบับ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบด้วยการแปลกลับได้ทุกประโยค

เรียบเรียงอย่างมืออาชีพ

Naturalness

เราเรียบเรียงความหมายให้เป็นธรรมชาติของภาษา และจัดรูปแบบการนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อให้บทแปลตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งงานตรงต่อเวลา

Punctuality

เราเข้าใจดีว่างานแปลแต่ละงานเป็นหนึ่งในกระบวนการ ถ้าเราส่งงานล่าช้า งานของลูกค้าจะล่าช้าไปด้วย เราจึงพยายามสุดความสามารถเพื่อส่งงานตรงต่อเวลา

รู้จักศัพท์โควิด-19

ในวิกฤติโควิด-19 การติดตามข่าวสารอย่างเข้าใจเรื่องสำคัญมาก ฉะนั้นการดูข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างประเทศจึงควรทำ บริษัท แปลภาษา จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงรวบรวมคำแปลอังกฤษเป็นไทยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อช่วยให้คนทั่วไปทำความเข้าใจและได้ใช้ประโยชน์ 

ยูนิเซฟไทยเดินหน้าช่วยเหลือเหยื่อไซโคลนโมซัมบิก

ร่วมบริจาคช่วยเหลือเหยื่อไซโคลนอิดาอีผ่านยูนิเซฟประเทศไทย #ไทยช่วยภัยไซโคลน

อินเดียทุ่ม $65 ล. ลุยโครงการแปลภาษา

slator.com – อินเดียมีภาษาทางการ 22 ภาษา และมีนักศึกษาหลายล้านคนในสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหลักสูตรด้วยภาษาแม่ของตัวเอง รัฐบาลอินเดียตั้งเป้าให้

Declivia ut valles ubi.

Instabilis lapidosos colebat animus pendebat galeae otia. Zephyro

Copyright © 2014 Pasa Translate Company Limited All Rights Reserved