เราแปลเอกสารจีน-ไทย

บริษัท แปลภาษา จำกัด เสนอบริการแปลเอกสารภาษาจีนเป็นไทย และแปลเอกสารภาษาไทยเป็นจีน

รับแปลภาษาจีนกลาง

ภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญมากที่สุดในโลก นอกเหนือจากประชากรชาวจีนกว่า 1,400 ล้านคน ซึ่งทำให้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่มีการใช้กันมากที่สุดในโลกแล้ว เศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างมั่นคงและเข้มแข็งยังส่งผลให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจจำนวนมากประสงค์ส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดจีน อีกทั้งประเทศจีนยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักศึกษาและนักท่องเที่ยวไทย ในทางกลับกัน ไทยก็เป็นเป้าหมายการเดินทางอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน การแปลภาษาจีน-ไทยจึงเป็นเสมือนประตูด่านแรกของการสื่อสารระหว่างประชากรของทั้งสองประเทศ

สั่งแปลภาษา

แปลภาษาจีน-ไทย หรือไทย-จีน

ในการแปลภาษาจีน นักแปลควรเป็นเจ้าของภาษา หรือผู้มีประสบการณ์ซึ่งเข้าใจวัฒนธรรมจีนอย่างถ่องแท้ บริษัท แปลภาษา จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของเอกสารที่ต้องการแปลเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้นักแปลจีนของเราจึงประกอบไปด้วยอาจารย์ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และนักแปลผู้สำเร็จการศึกษามาจากประเทศจีน ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพงานแปลที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ตามทฤษฎีการแปลที่เรายึดถือปฏิบัติ

ขั้นตอนการแปลเอกสารจีน-ไทย

รับงาน ประเมินราคา กำหนดวันส่งงาน ลูกค้าอนุมัติงาน > นักแปลจีนแปล > นักแปลไทยตรวจแก้ > นักแปลจีนตรวจซ้ำ (ฺฺBack-Translation) > ส่งมอบงานภายในกำหนด

สั่งแปลภาษา