เราแปลเอกสารอาเซียน

บริษัท แปลภาษา จำกัด เสนอบริการแปลเอกสารภาษาในอาเซียนเป็นไทย ได้แก่ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม และภาษามาเลเซีย

นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กำแพงพรหมแดนในกลุ่ม 10 ประเทศ ก็เปิดต้อนรับสมาชิกประเทศเพื่อนบ้าน ผู้คนจากประเทศอาเซียนจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย นั่นทำให้ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลเซีย และอื่น ๆ เป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการที่จะเข้าไปแสวงหาโอกาสในประเทศดังกล่าวจำเป็นต้องแปลเอกสารสำคัญเป็นภาษาท้องถิ่น การแปลเอกสารภาษาอาเซียนนี้จึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ 

ในการแปลภาษาเฉพาะท้องถิ่นเหล่านี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่นักแปลต้องใช้ภาษาดังกล่าวเป็นภาษาแม่ หมายความว่า การแปลภาษาพม่าเป็นไทย หรือการแปลภาษาไทยเป็นพม่า นักแปลควรเป็นชาวพม่า เช่นเดียวกับการแปลภาษากัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย บริษัทแปลภาษาของเราให้ความสำคัญกับเรื่องภาษาแม่ของนักแปล เราจึงมีทีมนักแปลภาษาอาเซียนที่ประกอบด้วยนักแปลพม่า นักแปลกัมพูชา นักแปลเวียดนาม และนักแปลมาเลเซีย ประจำการพร้อมปฏิบัติการแปลเอกสาร

ขั้นตอนการแปลเอกสารอาเซียน-ไทย

รับงาน ประเมินราคา กำหนดวันส่งงาน ลูกค้าอนุมัติงาน > นักแปลอาเซียนแปล > นักแปลไทยตรวจแก้ > นักแปลอาเซียนตรวจซ้ำ (ฺฺBack-Translation) > ส่งมอบงานภายในกำหนด

สั่งแปลภาษา