กระบวนการสั่งแปลภาษา

รับแปลเอกสาร, รับแปลภาษา, รับรองเอกสาร