“ศัพท์แปลภาาษา” ที่จำเป็นสำหรับการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย

“การแปลเอกสาร” หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอกับคำศัพท์เฉพาะทาง โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐของไทย

เพื่อเป็นแนวทางการใน “แปลภาษา” ที่ถูกต้อง เราขอทำหน้าที่รวบรวมคลังศัพท์การแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ซึ่งอ้างอิงจากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการเป็นวิทยาทานแก่นักแปลและผู้สนใจศาสตร์การแปลทั่วไป

ศัพท์แปลภาษาการประปา
ศัพท์แปลภาษาการที่ดิน
ศัพท์แปลภาษาองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
ศัพท์แปลภาษาวงการตำรวจ