“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล”

 

ชื่อยศ
( ภาษาไทย)
คำย่อ
( ภาษาไทย)
  ชื่อยศ
( ภาษาอังกฤษ)
คำย่อ
( ภาษาอังกฤษ)
พลตำรวจเอก พล.ต.อ. แปลว่า Police General Pol. Gen.
พลตำรวจโท พล.ต.ท. แปลว่า Police Lieutenant  General Pol. Lt. Gen.
พลตำรวจตรี พล.ต.ต. แปลว่า Police Major General Pol. Maj. Gen.
พลตำรวจจัตวา พล.จ.ต. แปลว่า Police Brigadier General Pol. Bri. Gen.
พันตำรวจเอก พ.ต.อ. แปลว่า Police Colonel Pol. Col.
พันตำรวจโท พ.ต.ท. แปลว่า Police Lieutenant Colonel Pol. Lt. Col.
พันตำรวจตรี พ.ต.ต. แปลว่า Police Major Pol. Maj.
ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ. แปลว่า Police Captain Pol. Capt.
ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท. แปลว่า Police Lieutenant Pol. Lt.
ร้อยตำรวจตรี ร.ต.ต. แปลว่า Police Sub-Lieutenant Pol. Sub. Lt.
นายดาบตำรวจ ด.ต. แปลว่า Police Senior Sergeant Major Pol. Sen. Sgt. Maj.
จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต. แปลว่า Police Sergeant Major Pol. Sgt. Maj.
สิบตำรวจเอก ส.ต.อ. แปลว่า Police Sergeant Pol. Sgt.
สิบตำรวจโท ส.ต.ท. แปลว่า Police Corporal Pol. Cpl.
สิบตำรวจตรี ส.ต.ต. แปลว่า Police Lance Corporal Pol. L/C.
พลตำรวจ พลฯ แปลว่า Police Constable Pol. Const.

 

อ้างอิง http://www.rsp.go.th/ เว็บไซต์สำนักงานนายตำรวจราชสำนัก Office of Royal Court Security Police

 

บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับแปลภาษา รับรองคำแปล