ท่ามกลางสถานการณ์โคโรน่าไวรัส 2019 หรือโควิด-19 ที่กำลังกัดกินทั่วโลก การติดตามข่าวสารอย่างเข้าใจ ทั่วถึง และครอบคลุมเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะฉะนั้นการดูข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างประเทศจึงควรทำ บริษัท แปลภาษา จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงรวบรวมคำศัพท์ภาษาแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อช่วยให้คนทั่วไปทำความเข้าใจและได้ใช้ประโยชน์ 

Emerging Disease – โรคอุบัติใหม่

Outbreak / Epidemic / Pandemic (adj.) – Outbreak หมายถึงการระบาดของ Epidemic (โรคระบาด) ซึ่งระบาด (Pandemic) อย่างรุนแรงกินพื้นที่วงกว้าง

Quarantine / Self-Quarantine / Isolation / Cordon Sanitaire – Quarantine หมายถึง การกักตัวซึ่งมีความหมายโดยนัยเกี่ยวกับโรคติดต่อ คำนี้มีความหมายคล้ายกับ Isolation ซึ่งหมายถึงการแยกตัวเองออกจากสังคม เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ขณะที่ Self-Quarantine แปลว่า การสมัครใจกักตัวเองภายในบ้านเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ส่วน Cordon Sanitaire เป็นคำยืมจากภาษาฝรั่งเศสที่เริ่มใช้ครั้งแรกสมัยเกิดไข้หวัดใหญ่สเปน 1918 หมายถึงล็อกดาวน์ชุมชนที่มีผู้ป่วยอยู่ไม่ให้ใครเดินทางเข้าออก เพื่อป้องกันการระบาดเช่นกัน

Spread / Community Spread / Communicable (adj.) / Contagion การแพร่เชื้อจากคนหนึ่งไปยังคนหนึ่งใช้ภาษาอังกฤษคำว่า Spread ส่วน Community Spread หมายถึงการแพร่เชื้อในชุมชนซึ่งไม่สามารถหาต้นตอคนแพร่เชื้อได้ เนื่องจากไม่รู้ที่มาที่ไปว่าใครติดเชื้อบ้าง ขณะที่ Communicable (adj.) มีความหมายในบริบททางการแพทย์ว่า โรคที่สามารถติดต่อได้ และ Contagion หมายถึงการแพร่กระจายของโรคอย่างรุนแรง 

Morbidity / Mortality – คำแรก Morbidity หมายถึง อัตราการเจ็บป่วย โดย Morbid (adj.) หมายถึง เป็นโรค ผิดปกติ ป่วย ส่วน Mortality แปลว่า อัตราการตายจากการเจ็บป่วย ซึ่ง Mortal (adj.) แปลว่า ตาย

Social Distancing – คำนี้เป็นศัพท์อังกฤษที่คนไทยส่วนใหญ่ต้องรู้จัก หมายถึง การเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค ด้วยการงดเว้นการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น หรือถ้าจำเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 metres apart หรือห่างกัน 2 เมตร

Flatten the Curve – วลีนี้เป็นวลีหนึ่งที่ปรากฏในข่าวต่างประเทศในช่วงวิกฤตินี้บ่อยครั้ง Flat หมายถึง ที่ราบ เรียบ ดังงั้น Flatten ก็คือการทำให้อะไรสักอย่างราบลง ในบริบทนี้ก็คือ Curve ซึ่งหมายถึงแนวโน้มจำนวนผู้ป่วย โดยรวม Flatten the Curve ก็คือการบริหารจัดการให้สถานการณ์ดีขึ้น ทำให้เส้นกราฟตัวเลขผู้ป่วยที่กำลังไต่ขึ้นเป็นแนวชันกลับมาเป็นแนวราบ ซึ่งแปลว่าจำนวนผู้ป่วยไม่ได้เพิ่มอย่างก้าวกระโดดอีกต่อไป

ถอดความจาก https://time.com/5798684/coronavirus-glossary-definitions/