วิธีการในการขอรับบริการแปลเอกสาร

1.  ลูกค้าสามารถส่งเอกสารที่ต้องการแปล ทาง E-mail (kmt2557@gmail.com) โดยการแนบไฟล์  โดยอาจใช้วิธี Scan เอกสาร หรือ ถ่ายรูปก็ได้  หรือเป็นไฟล์ word, excel, powerpoint, pdf, jpg, jpeg หรืออื่นๆ
2.  ขอทราบชื่อผู้ขอรับบริการแปลเอกสาร ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ที่อยู่ สำหรับใช้ออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
3.  ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานแปล จะจัดส่งใบเสนอราคาค่าบริการแปลเอกสาร พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการแปล รายละเอียดการชำระค่าบริการ
4.  ลูกค้าโอนเงินชำระค่าบริการตามเงื่อนไขที่ระบุในใบเสนอราคา และแจ้งธนาคารกับยอดเงินที่โอนมา เพื่อเป็นการยืนยันการใช้บริการ
5.  เมื่อเอกสารแปลเสร็จแล้ว ทางศูนย์แปลจะส่งงานลูกค้าให้ทาง E-mail /เข้ามารับด้วยตัวเองที่ศูนย์แปล หรือ ให้จัดส่งเอกสารแปลให้ทาง ไปรษณีย์ EMS ซึ่งไม่มีค่าใช้่จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งในประเทศ

28  :kmt2557@gmail.com
images  :kmt2557

หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่ Mobile: 087-0528362