บริษัท แปลภาษา จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งในการเสนอราคาแปลเอกสาร

ราคาแปลเอกสารไม่มีกำหนดตายตัวจากองค์กรใดขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าอาจสืบค้นขอราคาจากผู้ให้บริการแปลเอกสารรายอื่นแล้วพบว่าช่องว่างราคาแตกต่างกันมาก ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพัน ดังนั้น เพื่อให้สิ้นความสงสัย บจก. แปลภาษา ขออธิบายหลักการประเมินราคาของเราไว้ดังต่อไปนี้

หลักการประเมินราคาแปลเบื้องต้น ได้แก่

ภาษา

ราคาแปลเอกสารภาษาไทย-อังกฤษ อาจใช้งบประมาณค่าแปลเบื้องต้นน้อยกว่าภาษาจีนและภาษาอาเซียน ทั้งนี้ โดยปกติ เราใช้หลักการประเมินราคาต่อหน้า ยกเว้นกรณีที่งานแปลชิ้นนั้นไม่เหมาะสำหรับการประเมินราคาเป็นหน้า เราอาจใช้การประเมินราคาเป็นคำ ซึ่งเป็นหลักสากลในการประเมินราคาแปลทั่วโลก อ้างอิงจาก www.proz.com (เว็บประชาคมนักแปลที่มีสมาชิกกว่า 1 ล้านยูสเซอร์ ทั่วโลก) ค่าแปลไทย-อังกฤษขั้นต่ำมีมูลค่า $0.08/wd หรือประมาณ 2.45 บาท/คำ

รับแปลเอกสาร, รับแปลภาษา, บริษัทรับแปลเอกสาร, ค่าแปลเอกสาร

เนื้อหา รูปแบบ และปริมาณ

เนื้อหาของเอกสาร คือ ปัจจัยสำคัญของการประเมินราคา เอกสารสัญญา คำพิพากษา บทความวิจัย เนื้อหาโฆษณา ซึ่งต้องใช้ศัพท์เฉพาะหรือความคิดสร้างสรรค์ในการแปล อาจมีมูลค่าสูงกว่าเอกสารราชการทั่วไป ดังนั้น เราจำเป็นต้องได้รับต้นฉบับก่อนการประเมินราคา รูปแบบเอกสารที่ซับซ้อน เช่น ตาราง กราฟ หรือการจัดหน้าที่ต้องใช้ทักษะสูง อาจส่งผลต่อราคาเช่นกัน เพราะหน้าที่ของเราคือถอดรูปแบบฉบับแปลให้เหมือนกับต้นฉบับมากที่สุด รูปแบบที่ซับซ้อนหมายถึงนักแปลต้องใช้เวลาในการจัดการเอกสารมากขึ้น จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา และปัจจัยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ คือ ปริมาณ ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้องานปริมาณมาก เราจะพิจารณาลดราคาลงโดยอัตโนมัติ งานที่เราส่งมอบและราคาที่เราเสนอ เราพิจารณาโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าก่อนเสมอ

กำหนดเวลา 

ในการประเมินราคาทุกครั้ง เราจะกำหนดวันส่งมอบงานโดยเร็วที่สุดตามเนื้อหาและปริมาณของงาน นอกจากคุณภาพที่เราสามารถรับประกันว่าลูกค้าจะพึงพอใจ อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการส่งงานตรงเวลา เราพยายามรักษาคำพูดเรื่องนี้เสมอมา เพราะเราทราบดีกว่าเอกสารที่ต้องว่าจ้างกันแปลนั้นมีความสำคัญกับลูกค้าแค่ไหน

รับแปลเอกสาร, รับแปลภาษา, บริษัทรับแปลเอกสาร, ค่าแปลเอกสาร

ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ