ปูติน vs โอบามา บุคคลทรงอิทธิพลแห่งปี

“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล” ฟอร์บส์ –  คงมีใครหลายๆ ปฏิเสธเสียงชื่นชม วลาดิเมียร์ ปูติน ในฐานะคนดี เมื่อในปี 2014 ปูตินใช้กำลังทหารเข้าครอบครองคาบสมุทรไครเมียในยูเครน และทำสงคราม Read more […]

“I would prefer even to fail with honor than win by cheating.”

“ข้าพเจ้าขอพ่ายแพ้อย่างมีเกียรติ ดีกว่ากำชัยด้วยกลโกง” ― Sophocles, 496 – 406 B.C. Greek Tragic Poet ― โซโฟคลีส กวียุคกรีกโบราณ 496 – 406 ปีก่อนคริสต์ศักราช บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล แปลสัญญา Read more […]

“The place where you made your stand never mattered … on your feet.”

“The place where you made your stand never mattered. Only that you were there… and still on your feet.” ― Stephen King “จุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนไม่สำคัญ แต่สำคัญที่คุณยังมีจุดยืน … และยืนด้วยเท้าของคุณเอง” ― สตีเฟน คิง บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร Read more […]

“Giving up smoking is the easiest thing in the world. I know because I’ve done it thousands of times.”

“Giving up smoking is the easiest thing in the world. I know because I’ve done it thousands of times.” ― Mark Twain “การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องง่ายที่สุดในโลก ข้าพเจ้ารู้ดี เพราะเคยเลิกมาแล้วนับพันครั้ง” ― มาร์ก ทเวน บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร Read more […]