“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล” Chinese New Year, Lunar New Year, Spring Festival แปลว่า เทศกาลตรุษจีน Lion dance แปลว่า การเชิดสิงโต Dragon dance แปลว่า การเชิดมังกร Red envelope แปลว่า อั่งเปา Fireworks แปลว่า ดอกไม้ไฟ Firecrackers แปลว่า Read more […]Read More →

Landlord, Lessor แปลว่า (n.) ผู้ให้เช่า Tenant, Lessee แปลว่า (n.) ผู้เช่า Lease แปลว่า (n.) การเช่า, (v.) ให้เช่า Damages แปลว่า (n.) ค่าเสียหาย Force Majeure แปลว่า (n.) เหตุสุดวิสัย Liability แปลว่า (n.) ความรับผิด Valid แปลว่า (adj.) สมบูรณ์, มีผลบังคับใช้ Void Read more […]Read More →

“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล”   ในการแปลเอกสารหรือการแปลภาษาภาษาอังกฤษ ซึ่งที่ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอคือการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ในการเชื่อมประโยค เพราะฉะนั้น เพื่อการแปลเอกสารหรือการแปลภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ Read more […]Read More →

“รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับรองคำแปล” ฟอร์บส์ –  คงมีใครหลายๆ ปฏิเสธเสียงชื่นชม วลาดิเมียร์ ปูติน ในฐานะคนดี เมื่อในปี 2014 ปูตินใช้กำลังทหารเข้าครอบครองคาบสมุทรไครเมียในยูเครน และทำสงคราม Read more […]Read More →

“ข้าพเจ้าขอพ่ายแพ้อย่างมีเกียรติ ดีกว่ากำชัยด้วยกลโกง” ― Sophocles, 496 – 406 B.C. Greek Tragic Poet ― โซโฟคลีส กวียุคกรีกโบราณ 496 – 406 ปีก่อนคริสต์ศักราช บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล แปลสัญญา Read more […]Read More →

“The place where you made your stand never mattered. Only that you were there… and still on your feet.” ― Stephen King “จุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนไม่สำคัญ แต่สำคัญที่คุณยังมีจุดยืน … และยืนด้วยเท้าของคุณเอง” ― สตีเฟน คิง บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร Read more […]Read More →

“Giving up smoking is the easiest thing in the world. I know because I’ve done it thousands of times.” ― Mark Twain “การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องง่ายที่สุดในโลก ข้าพเจ้ารู้ดี เพราะเคยเลิกมาแล้วนับพันครั้ง” ― มาร์ก ทเวน บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร Read more […]Read More →