บริษัท เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น จำกัด
แปลเอกสาร ล่ามภาษา และรับรองคำแปล
Tel. 077-960986 Mobile: 087-0528362
Email: kmt2557@gmail.com
________________________________________
การชำระค่าบริการสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

accout-1

หลังจากทำการโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินด้วยการ ส่งอีเมลล์ sms หรือ สามารถโทรแจ้งได้ที่ 087-0528362
ส่งมอบงาน
 : 

- กรณีค่าบริการต่ำกว่า 3,000 บาท ทางบริษัทขอรับค่าบริการแปลล่วงหน้าทั้งจำนวน
- กรณีค่าบริการแปลเกินกว่า
3,000 ทางบริษัทฯ ขอรับค่าบริการล่วงหน้าร้อยละ 50 และมีเงื่อนไขการส่งมอบงาน คือ
เมื่องานแปลแล้วเสร็จเราจะดำเนินการจัดส่งส่วนท้ายของงานร้อยละ 50 ให้กับท่านเพื่อขอรับค่าบริการคงเหลือ
หลังจากถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 3  เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งต้นฉบับให้กับท่านทันที หากมีการรับรองคำแปลทางบริษัทฯ
จะนัดส่งมอบหรือจัดส่งทาง EMS ตามเงื่อนไขของลูกค้าแจ้งความจำนง

สำหรับลูกค้านิติบุคคลในกรณีใช้บริการที่มีราคาเกิน 1,000 บาท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากราคาค่าบริการได้ โดยหลังจากหักแล้วให้นำส่งเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง ตามที่ติดต่อทางไปรษณีย์ด้านล่างนี้

บริษัท เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น จำกัด เลขที่ 1/113 ซ.4 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

จากนั้นทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินตามยอดก่อนที่จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้กับเราไว้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS)

 

บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล

แปลสัญญา แปลภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่อ แปลเอกสารราชการ ฯลฯ