Tenses ในการแปลบทคัดย่อ

การใช้ Tenses ในการเขียนหรือแปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษมีหลักการดังนี้ 1) ภูมิหลัง ข้อเท็จจริง ความรู้พื้นฐาน : Present Tense 2) วัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : Past Tense 3) ระเบียบวิธีวิจัย : Past Tense 4) ผลการวิจัย : Past Tense 5) ข้อสรุป นัยสำคัญ หรือข้อเสนอแนะ : Present Tense, Tentative Verb (เช่น is possible, is likely, appears, seems หรือ might) / Modal Auxiliaries (เช่น can, may, could หรือ might) Weissberg […]

การแปลตำแหน่งข้าราชการ (จังหวัด-อำเภอ)

คำแปลตำแหน่งข้าราชการระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด    แปลว่า    Governor รองผู้ว่าราชการจังหวัด    แปลว่า    Vice Governor ปลัดจังหวัด    แปลว่า    Deputy Governor จ่าจังหวัด    แปลว่า    Chief of Provincial Administration Group (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)    แปลว่า    (Governing Officer, Senior Professional Level) เสมียนตราจังหวัด    แปลว่า    Chief of Finance and Accounting Group (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)    แปลว่า    (Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level ) เสมียนตราจังหวัด    แปลว่า    Chief of Finance and Accounting Group (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)    แปลว่า    (Finance […]

การแปลภาษาอังกฤษยศตำรวจ

ชื่อยศ ( ภาษาไทย) คำย่อ ( ภาษาไทย)   ชื่อยศ ( ภาษาอังกฤษ) คำย่อ ( ภาษาอังกฤษ) พลตำรวจเอก พล.ต.อ. แปลว่า Police General Pol. Gen. พลตำรวจโท พล.ต.ท. แปลว่า Police Lieutenant  General Pol. Lt. Gen. พลตำรวจตรี พล.ต.ต. แปลว่า Police Major General Pol. Maj. Gen. พลตำรวจจัตวา พล.จ.ต. แปลว่า Police Brigadier General Pol. Bri. Gen. พันตำรวจเอก พ.ต.อ. แปลว่า Police Colonel Pol. Col. พันตำรวจโท […]

การแปลเกี่ยวกับวันมาฆบูชา

Magha Puja Day แปลว่า วันมาฆบูชา Three Jewelsแปลว่า พระรัตนตรัย Enlightenment แปลว่า การตรัสรู้ Buddha Image แปลว่า พระพุทธรูป Meditation แปลว่า วิปัสสนา Observance แปลว่า ศาสนพิธี Five Precepts แปลว่า ศีล 5 Circumambulation แปลว่า เวียนเทียน Flowers, incense and candle แปลว่า ดอกไม้ ธูป เทียน Cease from all evil; Do what is good; Cleanse one’s mind แปลว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น […]

การแปลเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน

Chinese New Year, Lunar New Year, Spring Festival แปลว่า เทศกาลตรุษจีน Lion dance แปลว่า การเชิดสิงโต Dragon dance แปลว่า การเชิดมังกร Red envelope แปลว่า อั่งเปา Fireworks แปลว่า ดอกไม้ไฟ Firecrackers แปลว่า ประทัด Lantern แปลว่า โคมไฟ Lunar calendar แปลว่า ปฏิทินจันทรคติ Blessing แปลว่า การให้พร Greeting แปลว่า คำอวยพร Happiness, Prosperity & Longevity แปลว่า อายุมั่นขวัญยืน มั่งมีศรีสุข New year brings new fortune. Happy New […]

ศัพท์ในการแปลสัญญาเช่า (1)

Landlord, Lessor แปลว่า (n.) ผู้ให้เช่า Tenant, Lessee แปลว่า (n.) ผู้เช่า Lease แปลว่า (n.) การเช่า, (v.) ให้เช่า Damages แปลว่า (n.) ค่าเสียหาย Force Majeure แปลว่า (n.) เหตุสุดวิสัย Liability แปลว่า (n.) ความรับผิด Valid แปลว่า (adj.) สมบูรณ์, มีผลบังคับใช้ Void แปลว่า (adj.) โมฆะ Voidable แปลว่า (adj.) โมฆียะ Termination แปลว่า (n.) การบอกเลิก (สัญญา) บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล แปลสัญญา แปลภาษาอังกฤษ […]

“Semicolon” ทำไมต้องใช้

ประโยชน์ที่ใช้กันมากที่สุดคือการเชื่อมอนุประโยคอิสระ (Independent Clause) สองประโยค เช่น The ice cream truck man drove by my house today. He had big hairy knuckles. เมื่อใส่ Semicolon ก็จะสามารถเชื่อมประโยคอิสระทั้งสองประโยค โดยไม่จำเป็นต้องใส่คำเชื่อม ดังนี้ The ice cream truck man drove by my house today; he had big hairy knuckles. Semicolon ใช้อย่างไร เมื่อไรที่มีอนุประโยคอิสระ 2 ประโยค หมายความว่า แต่ละประโยคสามารถตั้งอยู่เดี่ยวๆ ได้ในประโยคของตัวเอง เมื่อนั้นก็สามามารถใช้ Semicolon เชื่อมประโยคได้ My aunt also had […]

ปูติน vs โอบามา บุคคลทรงอิทธิพลแห่งปี

ฟอร์บส์ -  คงมีใครหลายๆ ปฏิเสธเสียงชื่นชม วลาดิเมียร์ ปูติน ในฐานะคนดี เมื่อในปี 2014 ปูตินใช้กำลังทหารเข้าครอบครองคาบสมุทรไครเมียในยูเครน และทำสงคราม “proxy war” (แปลว่า สงครามตัวแทน) จนเกิดเหตุมิสไซล์ปริศนาที่ยังมิอาจสรุปได้ว่ายิงมาจากฝ่ายไหน สอยเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ส แต่ด้วยฐานะผู้นำประเทศที่ร่ำรวยน้ำมัน และมีอาวุธนิวเคลียร์ในมือ จึงไม่ต้องสงสัยและไม่อาจปฏิเสธความแข็งแกร่งและอิทธิพลของปูตินได้แต่อย่างใด ใครมีอำนาจมากกว่ากัน ระหว่าง ปูติน ผู้นำระดับซูเปอร์เพาเวอร์ อดีตเคจีบีที่ร่างกายยังฟิตเปรี๊ยะ กับบารัค โอบามา ผู้นำประเทศมหาอำนาจที่มีอิทธิพลที่สุดในโลก? คำตอบอาจสรุปได้จากอันดับของฟอร์บส์ โดยเป็นเวลาสองปีติดต่อกันแล้วที่ผลคะแนนของนิตยสารฟอร์บส์ เทไปทางท่านประธานาธิบดีรัสเซียในฐานะบุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี เหนือโอบามา ผู้นำสหรัฐฯ และสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ทั้ง 72 อันดับของบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปีประจำปี 2014 ได้รับการคัดเลือกโดยคณะบรรณาธิการของนิตยสารฟอร์บส์ โดยพิจารณากันในหลายประเด็น เช่น ทรัพยากรการเงิน ขอบเขตและการใช้อำนาจ และจำนวนผู้คนที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งอำนาจเช่นว่า อันดับดังกล่าวไม่ใช่เพียงการระบุตัวบุคคลที่มีอำนาจ แต่เป็นการประเมินพลังอำนาจที่แท้จริง ทางฟอร์บส์อธิบายว่าผู้คนในลิสต์อันดับเป็นกลุ่มที่มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงทิศทางของโลก สามารถโยกย้ายเปลี่ยนแปลงประชากร ตลาด กำลังทหาร และความคิด  ทั้งนี้ […]

“I would prefer even to fail with honor than win by cheating.”

“I would prefer even to fail with honor than win by cheating.”

“ข้าพเจ้าขอพ่ายแพ้อย่างมีเกียรติ ดีกว่ากำชัยด้วยกลโกง” ― Sophocles, 496 – 406 B.C. Greek Tragic Poet ― โซโฟคลีส กวียุคกรีกโบราณ 496 – 406 ปีก่อนคริสต์ศักราช บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล แปลสัญญา แปลภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่อ แปลเอกสารราชการ ฯลฯ

“The place where you made your stand never mattered … on your feet.”

“The place where you made your stand never mattered … on your feet.”

“The place where you made your stand never mattered. Only that you were there… and still on your feet.” ― Stephen King “จุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนไม่สำคัญ แต่สำคัญที่คุณยังมีจุดยืน … และยืนด้วยเท้าของคุณเอง” ― สตีเฟน คิง บจก. เค.เอ็ม. ทรานสเลชั่น รับแปลเอกสาร ล่าม และรับรองคำแปล แปลสัญญา แปลภาษาอังกฤษ แปลบทคัดย่อ แปลเอกสารราชการ ฯลฯ